DUYURU

Riskli yapıların tespitinin 6306 sayılı Kanundaki yetki çerçevesinde idarece veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren yapı denetimi kuruluşları ile sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler ve depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış olan tüzel kişiler tarafından yapılabileceği 04/08/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapıların tespiti konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir.

Comments are closed.