Adana Stadyumu Türk Patent Enstitüsü
Akıllı Kampüs Binaları
Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Büyükçekmece İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi
Malatya Atıksu Arıtma Tesisleri Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
Samsun Çarşamba TOKİ
672 Adet Konut Projesi

2+ milyon m2

DEVLET OKULU Binaları

1+ milyon m2

KAMU Binaları

5+ milyon m2

KAMU Finansmanlı Konut Binaları

2+ milyon m2

KAMU Binalarında Güçlendirme

2+ milyon m2

DEVLET OKULU Binaları

1+ milyon m2

KAMU Binaları

5+ milyon m2

KAMU Finansmanlı Konut Binaları

2+ milyon m2

KAMU Binalarında Güçlendirme

Hizmetlerimiz

ARAŞTIRMA VE FİZİBİLİTE
 • Jeolojik ve Jeoteknik Araştırma
 • Hidrojeolojik Etüdler
 • Topografik Etüdler
 • Çevresel Etüdler
 • Fizibilite
PLANLAMA
 • Master Planlar
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Ön Projeler
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu
 • Mali Analizler
PROJE YÖNETİM MÜŞAVİRLİĞİ
 • İhale İşleri
 • Satın Alma Şartnamesi
 • Teknik Değerlendirme
 • Sözleşme Taslağı
 • Sözleşme Yönetimi
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ VE İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ
 • Tüm İnşaat ve Tesisat İşlerinin Kontrollüğü
 • Mali Denetleme
 • İş İlerleme Takibi
 • Hakediş Tanzimi
 • Kusur Sorumluluk Dönemi Kontrollük Hizmetleri
 • Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri
 • İşletmeye Alma
TEKNİK ALTYAPI PROJELERİ
 • Kanalizasyon (Atıksu Şebekesi) Projeleri
 • İçmesuyu Altyapı Projeleri
 • Yağmursuyu Şebeke Projeleri
 • Dere Islahı Projeleri
 • Derin Deniz Deşarjı Projeleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
BİNA TASARIMI VE PROJE GELİŞTİRME
 • Statik,Mimari, Mekanik, Elektrik Projeleri
 • Avan Projeler
 • Fizibilite Projeleri
 • Kesin Projeler
 • Uygulama Projeleri
 • Teknik Şartnameler
ÇOK MESLEK DİSİPLİNLİ PROJELER
 • Veri Toplama
 • Bina ve Altyapı Envanterleri
 • Jeoteknik ve Jeofizik Araştırmalar
 • CBS Veritabanı Oluşturulması
 • Mikrobölgeleme
 • Arazi Toplulaştırma Hizmetleri
 • Bölgesel Kalkınma Etüdleri
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA
  • Projeleme Öncesi Haritacılık Çalışmaları
  • Proje Veri Tabanı Oluşturulması
  • Mevcut Arazi Kullanım Durumunun Belirlenmesi
  • Parselasyon Çalışmaları ve Arazide Aplikasyonu
  • Tesviye ve Drenaj Projelerinin Hazırlanması
  • Yerleşim Alanlarının Planlanması
GÜÇLENDİRME TASARIMI VE KONTROLLUĞU
 • Mevcut Durumun Tahkiki
 • Mevcut Projelerin Tahkiki
 • Jeolojik ve Geoteknik Değerlendirme,
 • Güçlendirme Maliyetlerinin Belirlenmesi
 • Projelerin Güncel Şartnameye Göre Revize Edilmesi
 • Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Rölevelerinin Alınması
 • Ön Tasarım ve Kesin Tasarım Raporlarının Hazırlanması
 • İnşaat Kontrollüğü İşleri