Altyapı

ÜÇER, büyük şehir sulama kanalı, içme suyu, kullanma suyu ve atık su projelerinde tasarımcı rolünde birçok projede yer almıştır. ASKİ, İSKİ, İZSU gibi ülkemizin gözdesi en büyük şehirlerimizin kamusal projelerinde ve yabancı ortaklıklar ile yurt dışında da birçok alt yapı hizmetinde bulunmuştur.

Bunun yanı sıra ÜÇER, taşkın önleyici altyapı tahliye kanalları ve kanalizasyon projelerinde hizmet vermeye devam etmektedir.

• Teknik Altyapı Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
• İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi
• Atıksu Arıtma Tesileri Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
• Atıksu ve Yağmursuyu Drenajı Projelendirilmesi
• İsale Hatları Projelendirilmesi
• Sulama Drenaj Sistemleri Projelendirilmesi
• Su Kaynakları Projelendirilmesi
• Nehir, Dere Islah Çalışmaları ve Taşkın Koruma Yapıları Projelendirilmesi
• Tarımsal Ekonomi Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
• Baraj Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
• Su Alma Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

• Dünya Bankası (IBRD)
• Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
• İslam Kalkınma Bankası (IDB)
• Avrupa İskan Fonu (ECRF)
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
• Fransa Kalkınma Ajansı (AFD)
• Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)