Enerji Verimliliği

ÜÇER; firma vizyonu olarak her zaman tasarruflu ve verimli olmayı özümsemiştir. Bunun yanı sıra temel ilkelerimiz arasında olan ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile atık su toplama, atık su arıtma bunun yanı sıra içme suyu üzerine birçok projede yer almış ve sektöründe önde gelen firmalarından biri olmayı başarmıştır.

ÜÇER; birçok güçlendirme projesinde bulunarak elimizdeki kaynakların sürdürülebilirliğine önem vermiş, kullanım ömrü boyunca inşa edilen yapıların en verimli şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmıştır.

ÜÇER; enerji verimliliği konusunda da göstermiş olduğu hassasiyet ile işin kalitesinden ve niteliğinden feragat etmeden, yapıların inşası ve kullanımı sırasında yaşam standardı ve hizmet kalitesinde düşüş olmadan daha az enerji harcanarak sürüdürelebilirliğini artırmayı hedefler.

ÜÇER; enerji verimliliği konusunda araştırma ve geliştirmeye önem verip; Leed Sertifakasına layık görülmüş projelerde görev almaktan ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktan onur duyar.

 • Verimlilik Projeleri, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
  • Geoteknik araştırmaların değerlendirilmesi, mühendislik ve mimarinin değerlendirilmesi ve doğrulanması
  • Hem binanın hem de altyapısının tasarımlarını yapmak, gerektiğinde gerekli tasarım revizyonlarını yapmak,
  • Kalite kontrol, çevre yönetimi, sağlık ve güvenlik konuları dahil inşaat denetimi
  • Binalarda enerji verimliliği, akıllı bina unsurları, sürdürülebilirlik, su kullanımının azaltılması, çevresel etkinin en aza indirilmesi
  • LEED platin sertifikası hazırlanmasının sağlanması

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Bankası (IBRD)
 • Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
 • Avrupa İskan Fonu (ECRF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Fransa Kalkınma Ajansı (AFD)
 • Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)

Dış finansmanlı projelerde genellikle ya FIDIC şartnameleri veya yerel şartlara uyarlanmış FIDIC şartnameleri kullanılmaktadır.

ÜÇER, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde FIDIC Kırmızı Kitap veya Sarı Kitap uygulamalarında yeterli deneyim sahibi olmuştur.