Kurulduğu günden bugüne kadar, TOKİ, MEB, İller Bankası, TRGM, DSİ, GSGM, Telekom, ASKİ, İSKİ, İZSU, İPKB, SSM, STM ve Havelsan başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte kesintisiz olarak aşağıda faaliyet alanları belirtilen konularda hizmet vermektedir.

 • Üstyapı Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
  • Toplu Konut Alanları Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrolluğu
  • Sağlık ve Eğitim Tesislerinin Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrolluğu
  • Sinai Tesislerin Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrolluğu
  • Özellikli Yapıların Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrolluğu
  • Yapıların Depreme Dayanımı Tahkiki, Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrolluğu
 • Teknik Altyapı Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi
  • Atıksu Arıtma Tesileri Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Atıksu ve Yağmursuyu Drenajı Projelendirilmesi
  • İsale Hatları Projelendirilmesi
  • Sulama Drenaj Sistemleri Projelendirilmesi
  • Su Kaynakları Projelendirilmesi
  • Nehir, Dere Islah Çalışmaları ve Taşkın Koruma Yapıları Projelendirilmesi
  • Tarımsal Ekonomi Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Baraj Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Su Alma Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
 • Çok Meslek Disiplinli Projeler
  • Kentsel Tasarım, Şehircilik Planlaması ve Proje Geliştirmesi
  • Arazi Toplulaştırma Hizmetleri
  • Bölgesel Kalkınma Etüdleri
  • Afete Duyarlı Yerleşim Alanları Planlaması için Mikrobölgeleme
 • Mastır Planlama ve Fizibilite Çalışmaları
  • İçmesuyu ve Kullanma Suyu Tesisleri
  • Atıksu Sistemleri
  • Havza Planlaması
  • Turistik Tesisler
  • Sınai Tesisler

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Bankası (IBRD)
 • Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
 • Avrupa İskan Fonu /ECRF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Dış finansmanlı projelerde genellikle ya FIDIC şartnameleri veya yerel şartlara uyarlanmış FIDIC şartnameleri kullanılmaktadır.

ÜÇER, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde FIDIC Kırmızı Kitap veya Sarı Kitap uygulamalarında yeterli deneyim sahibi olmuştur.