Güçlendirme Projeleri

ÜÇER, temel değerleri kapsamında sürdürülebilirlik ve güçlendirme projeleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunarak ülkemizi inşaat sektöründe küresel bir güç haline getirme amaçları gütmektedir.

Bu kapsamda her türlü durum için yapılabilecek en verimli ve çevre dostu çözümleri aramak her zaman firmamızın temel düsturu olmuştur. Gerek halkımızın güvenliği gerek ülkemizin ekonomisini korumak maksadıyla, deprem fay hattı üzerinde yer alan coğrafyamızda gücümüzü korumak adına birçok özel ve kamu binasının depreme karşı tahkik edilmesi ve yetersiz kalan binalar için güçlendirme projelerinde ÜÇER sektörün öncü proje firmaları arasında yerini almıştır.

 • Güçlendirme Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
  • Binaların mevcut durumunun ve projelerin tahkiki
  • Gerekli tamamlayıcı deneylerin yapılması
  • Zeminin geoteknik özelliklerinin belirlenmesi
  • Güçlendirme maliyetlerinin belirlenerek fizibilite hazırlanması
  • Güçlendirmesi uygun bulunan binaların mevcut projelerinin güncel şartnameye göre revize edilmesi
  • Projelendirme işleri kapsamında betonarme ve yığma yapıların mimari, statik, mekanik ve elektrik rölevelerinin alınması
  • Binalara ait malzemelerin değerlendirmesi, jeolojik ve geoteknik değerlendirme, ön tasarım ve kesin tasarım raporlarının hazırlanması
  • İnşaat kontrollüğü işleri kapsamında tüm inşaat ve tesisat işlerinin kontrollüğü, hakediş tanzimi, temel projeleri ve benzeri proje değişikliklerinin onaylanması,
  • Geçici kabul işlemlerinin yapılması, kusur sorumluluk dönemi kontrollük hizmetleri ve kesin kabul işlerinin yapılması

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Bankası (IBRD)
 • Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
 • Avrupa İskan Fonu (ECRF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Fransa Kalkınma Ajansı (AFD)
 • Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)

Dış finansmanlı projelerde genellikle ya FIDIC şartnameleri veya yerel şartlara uyarlanmış FIDIC şartnameleri kullanılmaktadır.

ÜÇER, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde FIDIC Kırmızı Kitap veya Sarı Kitap uygulamalarında yeterli deneyim sahibi olmuştur.