Su Yapıları

ÜÇER, birçok özel ve devlet ihalesinde yer alarak şehirler için su tedarik hizmetlerinde bulunmuştur. Verimlilik ve tasarrufu temel alan değerlerimiz kapsamında birçok hidroelektrik santrali projesinde de yer aldık.

ÜÇER, hali hazırda doğrudan ya da dolaylı olarak 20’den fazla baraj projesinde faaliyet göstermiştir. Bu işler kapsamında baraj projelendirme, baraj sulama, baraj tadilat ve bakımları, dev baraj projeleri için master plan hazırlama gibi birçok tecrübenin sahibi olmuştur.

 • Su Yapıları Hizmetleri
  • İçmesuyu ve Kullanma Suyu Tesisleri
  • Atıksu Sistemleri
  • Havza Planlaması
  • Turistik Tesisler
  • Sınai Tesisler
  • Nehir, Dere Islah Çalışmaları ve Taşkın Koruma Yapıları Projelendirilmesi
  • Tarımsal Ekonomi Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Baraj Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Su Alma Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu
  • Mastır Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Bankası (IBRD)
 • Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
 • Avrupa İskan Fonu (ECRF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Fransa Kalkınma Ajansı (AFD)
 • Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)

Dış finansmanlı projelerde genellikle ya FIDIC şartnameleri veya yerel şartlara uyarlanmış FIDIC şartnameleri kullanılmaktadır.

ÜÇER, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde FIDIC Kırmızı Kitap veya Sarı Kitap uygulamalarında yeterli deneyim sahibi olmuştur.