Üstyapı

ÜÇER, kentsel dönüşüm programlarına entegre çalışma disiplini ve nitelikli mühendis kadrosu ile yüz binlerce daireden oluşan toplu konut projelerini uygulayan, bunun yanı sıra kamu ve özel sektöre yönelik talepler doğrultusunda inşa ettiği farklı kompleks ve özel yapılar ile üstyapı müşavirliği konusunda kurulduğu günden beri öncü firmalar arasındadır. İnşa edilen yapılar öncelikle deprem yönetmeliğine uyumlu olarak bütün kalite kontrol standartlarını esas alarak inşa edilmiştir. Ülkemiz ve yurttaşlarımız için yapılan bu hizmetler, halkımızca da yüksek ilgi görmüş ve konut projelerimizde çok kısa sürede tamamına yakın doluluk oranlarına ulaşılmıştır.

Üstyapı Proje, Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri:

  • Toplu Konut Alanları Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrollüğü
  • Sağlık ve Eğitim Tesislerinin Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrollüğü
  • Sınai Tesislerin Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrollüğü
  • Özellikli Yapıların Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrollüğü
  • Yapıların Depreme Dayanımı Tahkiki, Projelendirilmesi ve İnşaat Kontrollüğü

ÜÇER Müşavir Mühendislik A.Ş. bugüne kadar Türkiye Finansmanlı pek çok önemli projeyi başarı ile yürütmenin yanında uluslararası / dış finansmanlı önemli sayıda projeyi de gerçekleştirmiştir. Çalışılan Uluslararası Finansman Kuruluşlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Bankası (IBRD)
 • Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EIB)
 • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
 • Avrupa İskan Fonu (ECRF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Fransa Kalkınma Ajansı (AFD)
 • Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)

Dış finansmanlı projelerde genellikle ya FIDIC şartnameleri veya yerel şartlara uyarlanmış FIDIC şartnameleri kullanılmaktadır.

ÜÇER, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde FIDIC Kırmızı Kitap ve Sarı Kitap uygulamalarında yeterli deneyim sahibi olmuştur.