Üyeliklerimiz

ÜYESİ BULUNDUĞUMUZ MESLEKİ KURULUŞLAR

(TMMMB) Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

(FIDIC) Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu

(EFCA) Avrupa Müşavir Mühendisler Birlikleri Federasyonu

(TDMMB) Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği

KAYITLI OLDUĞUMUZ ULUSLARARASI FİNANSMAN KURULUŞLARI

(IBRD) Dünya Bankası

(IsDB) İslam Kalkınma Bankası

(ADB) Asya Kalkınma Bankası

(EBRD) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

(UNGM) Birleşmiş Milletler Hizmet Satın Alma Bölümü